• darkblurbg

 

 Contactformulier
Wil je meer weten of wil je een afspraak maken?
Let op: mijn aanbod is gewijzigd, zie daarvoor de producten & tarieven en de nieuwspagina.

De praktijk is geopend van maandag tm vrijdag van 9-17 uur.  
In overleg kun je ook 's avonds of in het weekend terecht. Vul onderstaand formulier in en ik neem binnen enkele dagen contact met je op. Wees Welkom.

UW PRIVACY

Naar de wet bescherming persoonsgegevens Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG),
ingaand op 25 mei 2018. 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat de door u aangeleverde naam en adres gegevens en uw telefoon nummer; maar ook aantekeningen over wat u deelde over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen; en een samenvatting van de Rebalancing sessie. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

 Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik;

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.